ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС

Сградата представлява „ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС” с прилежащите заведения за хранене и увеселителни заведения. Разположена е на стръмен терен, който е овладян със стъпаловидното развитие на сградата по терена, което визуално не нарушава характера на ваканционната околна среда.

Технически показатели:

  • ±0.00=1556.15
  • ЗП=1103.88m2
  • РЗП=4182.58m2