ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ 2

Архитектурна фирма "Д-Заин" ЕООД е изработила многобройни проекти в сферата на градоустройството. Натрупаният опит в тази област ни позволява да Ви предложим качествени консултации и изработване на Подробни Устройствени Планове (ПУП). 

Освен че отлично познаваме и прилагаме законите и изискванията на администрациите, ние се радваме и на изключително добри партньорства с представителите на общинските власти, които създадохме с течение на годините работа с тях.  Това Ви гарантира БЪРЗО и КАЧЕСТВЕНО изготвяне на Подробни Устройствени Планове както и навременното им одобряване от страна на общинските власти.
 
Изготвяме всички видове ПУП - ПУП, ПР, ПЗ, РУП.