ЕКОЛОГИЧЕН ЗАВОД ЗА ПРЕРАБОТКА НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

“Предприятието е ситуирано върху 224 дка на площадката на бившия завод “Стоманолеене” край Шишманци, община Раковски. Комплексът включва халета за първична и вторична обработка, депо с четири клетки за складиране на остатъците от технологичния цикъл и административно-битова сграда. Общата разгъната застроена площ е близо 25 000 кв. м.
...
Технологията е на френската компания “Тесем” и включва автоматично отделяне на ценни суровини.”

“Строителство и градът”