ИЗЛОЖБЕН КОМПЛЕКС "ДОБРИЧКИ ПАНАИР - АД"

Град Добрич има дългогодишна традиция в селскостопанските панаири. Проектът е дело на арх. Рималовски и арх. Фъсов. Предвижда се изграждане на многофункционална изложбена зала, два броя паркинги, водна площ, площ отредена за хранене, открита изложбена площ и др.

 
Технически показатели:
 
Площ У.П.И.
40468м2
Зелени площи
13901м2
Открита изл. площ
9493м2
Комуникационни пл.
11277м2
Плътност
14%
ЗП
5797м2
РЗП
8033м2
Кинт
0,1985